< επιστροφή στον ιστότοπο της IAIE

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕΔΕ, HAIE στην αγγλική) αποτελεί επίσημο φορέα της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (IAIE).

Αποτελεί Επιστημονική Ένωση, αστική μη κερδοσκοπική, η οποία ιδρύθηκε επίσημα το 2011, στην Αθήνα, Ελλάδα.

Η διεύθυνση και συντονισμός της HAIE γίνεται από τη Νεκταρία Παλαιολόγου, σε συνεργασία με τον Οδυσσέα Ευαγγέλου.
Η HAIE συνεργάζεται με ειδικούς από την Ελλάδα και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, σε θέματα: Διαπολιτισμικής και Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΕ/ΠΕ), Μετανάστευσης και Μειονοτήτων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης και Συμβουλευτικής.

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Ανάμεσα στους στόχους της HAIE είναι:
1. Η διάχυση της ΔΕ σε εκπαιδευτικούς φορείς και στη σχολική πράξη με σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.
2. Η συνεργασία με ινστιτούτα, εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη ΔΕ/ΠΕ, τη Μετανάστευση και τις Μειονότητες, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και Συμβουλευτική.
3. Η συνεργασία με επιχειρήσεις και κέντρα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων για τη διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα για τη ΔΕ/ΠΕ, τη Μετανάστευση και τις Μειονότητες, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και Συμβουλευτική.
4. Η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς σε προγράμματα που προωθούν τη ΔΕ/ΠΕ, τη Μετανάστευση και τις Μειονότητες, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και Συμβουλευτική.
 

ΜΕΛΗ:

- Μέλη της HAIE μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί και διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων, εκπαιδευτές ενηλίκων, (σχολικοί) σύμβουλοι, φοιτητές κλπ.
- Η ιδιότητα μέλους διαρκεί έως τρία έτη, με τη δυνατότητα ανανέωσης.
- Τιμητικά μέλη μπορούν να είναι ακαδημαϊκοί σε θέματα: ΔΕ/ΠΕ, τη Μετανάστευση και τις Μειονότητες, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση και Συμβουλευτική, που συνήθως συμμετέχουν ως εκπαιδευτές, ομιλητές σε σεμινάρια και συνέδρια της HAIE, κατόπιν πρόσκλησης.
- Τα μέλη της HAIE μπορούν να συμμετέχουν με ειδική συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες που διοργανώνονται από την HAIE, τη IAIE και από άλλους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται η HAIE και η IAIE. Επίσης, τα μέλη της HAIE μπορούν να αποκτήσουν συνδρομή (με επιπλέον μειωμένη συνδρομή) στο διεθνές περιοδικό "Intercultural Education
 της ΙΑΙΕ (σε ετήσια βάση).
 

Για να υποβάλετε τη φόρμα εγγραφής, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα, και στείλτε τη με e-mail (as attachment) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της HAIE: haieathens@gmail.com

  Πρόσκληση για το Σεμινάριο τον Απρίλιο στην Αθήνα (PDF)
  Πρόσκληση για το Σεμινάριο τον Απρίλιο στην Αθήνα (WORD)
  Για συνεργασία σε προγράμματα, παρακαλούμε στείλτε e-mail: haieathens@gmail.com ΥΠΟΨΙΝ: Νεκταρίας Παλαιολόγου
 

Για συνεργασία σε σεμινάρια, συνέδρια και ομάδες κατάρτισης, παρακαλούμε στείλτε mail: haieathens@gmail.com ΥΠΟΨΙΝ: Οδυσσέα Ευαγγέλου

 

Πληροφορίες για το Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (IAIE) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 29 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2015, Ιωάννινα

 

Για ευρύτερη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και δημόσιες σχέσεις, παρακαλούμε στείλτε e-mail: haieathens@gmail.com